סקר הילודים המורחב

שמות המחלות:

phenylketonuria

Congenital Hypothyroidism (primary(

Congenital Adrenal Hyperplasia

Maple Syrup Urine Disease
MSUD

Homocystinuria

Tyrosinaemia type 1

Glutaric Aciduria type 1

Methylmalonic Acidemia

Propionic Acidemia

Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
MCADD

Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
LACDD

רשימת בתי החולים המקבלים הפניות מטבוליות:
גליל מערבי
העמק
רמב"ם
הדסה
שערי צדק
מוקאסד
סוראסקי
שיבא
שניידר
וולפסון
קפלן
סורוקה