השתלת כבד 09.07.2019

ולפטסוויר וסופוסבוויר לטיפול במקבלי השתלת כבד עם זיהום HCV

טיפול עם ולפטסוויר וסופוסבוויר במשך 12 שבועות הוא יעיל ונסבל היטב במקבלי השתלת כבד עם זיהום HCV מגנוטיפ 4-1 וללא שחמת

ניתוח השתלה (אילוסטרציה)
ניתוח השתלה (אילוסטרציה)

סופוסבוויר (תרופה המעכבת את NS5B) וולפטסוויר (תרופה המעכבת את NS5A) מובילות לשיעור גבוה של תגובה וירולוגית ממושכת 12 שבועות לאחר טיפול (SVR12) במטופלים עם זיהום HCV מגנוטיפ 1-6 וחפות מאינטראקציות תרופתיות עם תרופות המדכאות את מערכת החיסון.

מטרת מחקר זה היתה להעריך את היעילות והבטיחות של שילוב זה באנשים עם זיהום HCV חוזר מגנוטיפ 1-4 לאחר השתלת כבד.

המשתתפים קיבלו סופוסבוויר במינון 400 מ"ג וולפטסוויר במינון 100 מ"ג פעם ביום במשך 12 שבועות. המטופלים יכלו להיות "נאיביים" לטיפול קודם או לקבל טיפולים קודמים ללא שחמת או עם שחמת מפוצה. התוצאים העיקריים שהוערכו היו SVR12 והפסקת טיפול עקב תופעות לוואי.

במחקר השתתפו 79 מטופלים (47% עם גנוטיפ 1, 4% עם גנוטיפ 2, 44% עם גנוטיפ 3 ו-5% עם גנוטיפ 4). מתוכם, 81% היו גברים, 82% היו ממוצא לבן, ל-18% היתה שחמת מפוצה ו-595 קיבלו טיפולים קודמים. התרופות מדכאות חיסון הנפוצות ביותר היו טקרולימוס (71%), חומצה מיקופנולאית (24%), ציקלוספורין (14%) ואזתיופירין (11%). זמן חציוני מהשתלת כבד היה 7.5 שנים (טווח 0.3-23.9 שנים). שיעור ה-SVR12 היה 96%.

שיעורי ה-SVR12 היו 95% עבור גנוטיפ 1, 100% עבור גנוטיפ 2, 97% עבור גנוטיפ 3 ו-100% עבור גנוטיפ 4. שני מטופלים חוו כישלון וירולוגי: אחד עם גנוטיפ 1a ללא שחמת ונאיבי לטיפול והשני עם גנוטיפ 3 ללא שחמת ועם טיפול קודם. מטופל אחד הפסיק את השתתפותו בגלל היפרגליקמיה. לא נצפו תופעות לוואי קשות הקשורות בטיפול ולא נצפו אירועים של דחיית השתל או תמותה במהלך המחקר.

החוקרים מסכמים כי טיפול עם סופוסבוויר וולפטסוויר במשך 12 שבועות הינו יעיל ונסבל היטב במקבלי השתלת כבד עם זיהום HCV מגנוטיפ 1-4 וללא שחמת.

מקור:

Agarwal, K. et al. (2018) Journal of Hepatology. 69(3), 603

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטי-ויראליות ישירות,  הפטיטיס C,  השתלת כבד,  סופוסבוויר,  וולפטסוויר
תגובות